ต้องการใบเสนอราคากรุณาติดต่อที่ Email : natthawut@modernsave.com Tel : 099-320-1152 �ID LINE : 0993201152

 สำหรับสมาชิก
อีเมล์ 
รหัสผ่าน 
ลืมรหัสผ่าน?

 
  สินค้าแนะนำ
  ราคาปกติ ฿ 8,318.00
  ราคา Ezy ฿ 7,700.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 29,897.00
  ราคา Ezy ฿ 28,350.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 31,020.00
  ราคา Ezy ฿ 29,730.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 37,374.00
  ราคา Ezy ฿ 36,210.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 29,897.00
  ราคา Ezy ฿ 28,970.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 4,850.00
  ราคา Ezy ฿ 4,100.00
  (Excluding VAT 7%)

  Computer PC

  ราคาปกติ ฿ 13,070.00
  ราคา Ezy ฿ 12,800.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 15,910.00
  ราคา Ezy ฿ 15,190.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 14,110.00
  ราคา Ezy ฿ 13,630.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 23,355.00
  ราคา Ezy ฿ 22,850.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 19,159.00
  ราคา Ezy ฿ 18,750.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 15,411.00
  ราคา Ezy ฿ 15,080.00
  (Excluding VAT 7%)

  Notebook

  ราคาปกติ ฿ 92,804.00
  ราคา Ezy ฿ 77,090.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 29,897.00
  ราคา Ezy ฿ 27,740.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 37,374.00
  ราคา Ezy ฿ 36,210.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 29,897.00
  ราคา Ezy ฿ 28,970.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 31,020.00
  ราคา Ezy ฿ 29,730.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 29,897.00
  ราคา Ezy ฿ 28,350.00
  (Excluding VAT 7%)

  All in One PC

  ราคาปกติ ฿ 42,047.00
  ราคา Ezy ฿ 39,020.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 14,206.00
  ราคา Ezy ฿ 12,890.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 11,206.00
  ราคา Ezy ฿ 10,630.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 23,364.00
  ราคา Ezy ฿ 21,140.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 20,560.00
  ราคา Ezy ฿ 20,000.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 15,879.00
  ราคา Ezy ฿ 15,060.00
  (Excluding VAT 7%)

  Monitor

  ราคาปกติ ฿ 5,598.00
  ราคา Ezy ฿ 5,020.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 36,822.00
  ราคา Ezy ฿ 34,030.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 4,400.00
  ราคา Ezy ฿ 4,100.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 8,318.00
  ราคา Ezy ฿ 7,700.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 4,570.00
  ราคา Ezy ฿ 4,380.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 5,598.00
  ราคา Ezy ฿ 5,360.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 4,103.00
  ราคา Ezy ฿ 3,930.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 12,056.00
  ราคา Ezy ฿ 10,720.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 3,084.00
  ราคา Ezy ฿ 2,710.00
  (Excluding VAT 7%)

  UPS

  ราคาปกติ ฿ 25,140.00
  ราคา Ezy ฿ 23,890.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 13,000.00
  ราคา Ezy ฿ 11,580.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 217,664.00
  ราคา Ezy ฿ 142,110.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 225,701.00
  ราคา Ezy ฿ 147,370.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 249,813.00
  ราคา Ezy ฿ 163,160.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 0.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 1,650.00
  ราคา Ezy ฿ 1,450.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 1,860.00
  ราคา Ezy ฿ 1,560.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 0.00
  ราคา Ezy ฿ 20,000.00
  (Excluding VAT 7%)

  Workstation

  ราคาปกติ ฿ 115,879.00
  ราคา Ezy ฿ 107,520.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 61,682.00
  ราคา Ezy ฿ 57,530.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 70,935.00
  ราคา Ezy ฿ 65,980.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 45,794.00
  ราคา Ezy ฿ 42,580.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 98,131.00
  ราคา Ezy ฿ 89,700.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 48,589.00
  ราคา Ezy ฿ 45,100.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 43,916.00
  ราคา Ezy ฿ 40,750.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 43,916.00
  ราคา Ezy ฿ 40,750.00
  (Excluding VAT 7%)

  Projector

  ราคาปกติ ฿ 15,794.00
  ราคา Ezy ฿ 14,640.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 19,533.00
  ราคา Ezy ฿ 18,150.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 15,900.00
  ราคา Ezy ฿ 10,550.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 31,682.00
  ราคา Ezy ฿ 19,590.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 16,729.00
  ราคา Ezy ฿ 15,870.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 16,729.00
  ราคา Ezy ฿ 14,640.00
  (Excluding VAT 7%)

  Printer Inkjet

  ราคาปกติ ฿ 5,598.00
  ราคา Ezy ฿ 5,060.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 7,467.00
  ราคา Ezy ฿ 6,780.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 14,944.00
  ราคา Ezy ฿ 13,560.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 16,813.00
  ราคา Ezy ฿ 15,260.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 126,168.00
  ราคา Ezy ฿ 111,040.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 88,785.00
  ราคา Ezy ฿ 77,840.00
  (Excluding VAT 7%)

  Scanner

  ราคาปกติ ฿ 21,486.00
  ราคา Ezy ฿ 19,100.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 25,654.00
  ราคา Ezy ฿ 23,940.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 33,271.00
  ราคา Ezy ฿ 31,350.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 35,800.00
  ราคา Ezy ฿ 28,100.00
  (Excluding VAT 7%)

  Laser Color

  ราคาปกติ ฿ 144,860.00
  ราคา Ezy ฿ 134,740.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 32,710.00
  ราคา Ezy ฿ 29,270.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 20,551.00
  ราคา Ezy ฿ 18,000.00
  (Excluding VAT 7%)

  Mono Laser

  ราคาปกติ ฿ 3,262.00
  ราคา Ezy ฿ 3,100.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 29,500.00
  ราคา Ezy ฿ 27,950.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 47,000.00
  ราคา Ezy ฿ 45,950.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 17,664.00
  ราคา Ezy ฿ 16,500.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 4,486.00
  ราคา Ezy ฿ 4,170.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 4,950.00
  ราคา Ezy ฿ 4,330.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 9,960.00
  ราคา Ezy ฿ 8,740.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 5,037.00
  ราคา Ezy ฿ 4,680.00
  (Excluding VAT 7%)

  Multifunction Laser

  ราคาปกติ ฿ 11,121.00
  ราคา Ezy ฿ 9,250.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 33,551.00
  ราคา Ezy ฿ 31,000.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 107,477.00
  ราคา Ezy ฿ 96,160.00
  (Excluding VAT 7%)

  Office Automation

  ราคาปกติ ฿ 97,589.00
  ราคา Ezy ฿ 94,920.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 159,000.00
  ราคา Ezy ฿ 154,600.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ Call
  ราคาปกติ ฿ 12,540.00
  ราคา Ezy ฿ 11,400.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 40,327.00
  ราคา Ezy ฿ 40,320.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 5,465.00
  ราคา Ezy ฿ 4,970.00
  (Excluding VAT 7%)

  Network/Accessory

  ราคาปกติ ฿ 3,084.00
  ราคา Ezy ฿ 2,660.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 4,850.00
  ราคา Ezy ฿ 4,100.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 10,748.00
  ราคา Ezy ฿ 8,500.00
  (Excluding VAT 7%)

  Spare part

  ราคาปกติ ฿ 3,800.00
  ราคา Ezy ฿ 3,450.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 6,000.00
  ราคา Ezy ฿ 5,680.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 6,200.00
  ราคา Ezy ฿ 5,230.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 5,700.00
  ราคา Ezy ฿ 5,510.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 6,500.00
  ราคา Ezy ฿ 5,940.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 11,000.00
  ราคา Ezy ฿ 10,100.00
  (Excluding VAT 7%)

   

  ราคาปกติ ฿ 4,400.00
  ราคา Ezy ฿ 4,100.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 14,393.00
  ราคา Ezy ฿ 14,230.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 29,897.00
  ราคา Ezy ฿ 28,350.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 19,617.00
  ราคา Ezy ฿ 18,800.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 31,020.00
  ราคา Ezy ฿ 29,730.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 20,560.00
  ราคา Ezy ฿ 20,000.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 13,542.00
  ราคา Ezy ฿ 13,250.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 10,748.00
  ราคา Ezy ฿ 8,500.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 3,084.00
  ราคา Ezy ฿ 2,660.00
  (Excluding VAT 7%)
  ราคาปกติ ฿ 4,850.00
  ราคา Ezy ฿ 4,100.00
  (Excluding VAT 7%)
   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์
   กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า
   ถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
   NetbookAcer PCAcer PrinterInkJet ProjectorAcer เครื่องทำลายเอกสาร
   NetbookAsus PCDell PrinterLaserJet ProjectorBenQ เครื่องเคลือบพลาสติกและเอกสาร
   NetbookDell PCHP PrinterDotmatrix ProjectorDell เครื่องเข้าเล่ม
   NetbookHP PCLenovo PrinterPlotter DesignJet ProjectorEpson เครื่องแสกนลายนิ้วมือ
   NetbookLenovo All-in-OneAcer PrinterInkJet All-in-One ProjectorSony แท่นตัดกระดาษ
   NetbookSamsung All-in-OneDell PrinterLaserJet All-in-One ProjectorSanyo เครื่องเจาะ
   NetbookToshiba All-in-OneHP PrinterColor LaserJet ProjectorPanasonic เครื่องเจาะรูขนาดใหญ่
   NotebookAcer All-in-OneLenovo PrinterColor LaserJet All-in-One ProjectorThoshiba กระดาษพิมพ์Inkjet
   NotebookAsus ProjectorView Sonic กระดาษพิมพ์Laser
   NotebookDell ProjectorGygar หมึกพิมพ์Inkjet
   NotebookHP Project Screen หมึกพิมพ์Laser
   NotebookLenovo Benefit Document 2000
   NotebookSamsung Windows 7
   NotebookToshiba Microsoft office 2007
   บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
   HEAD OFFICE :
   เลขที่ 4/1 ซ.เรวดี 45 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
   HOTLINE :099-320-1152 FAX : 02-5911900
   E-mail : natthawut@modernsave.com