ต้องการใบเสนอราคากรุณาติดต่อที่ Email : natthawut@modernsave.com Tel : 099-320-1152 �ID LINE : 0993201152

 สำหรับสมาชิก
อีเมล์ 
รหัสผ่าน 
ลืมรหัสผ่าน?

 
สินค้าแนะนำ
ราคาปกติ ฿ 13,364.00
ราคา Ezy ฿ 12,640.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 39,159.00
ราคา Ezy ฿ 39,159.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 33,925.00
ราคา Ezy ฿ 31,450.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,673.00
ราคา Ezy ฿ 13,300.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 30,832.00
ราคา Ezy ฿ 29,250.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 21,486.00
ราคา Ezy ฿ 20,380.00
(Excluding VAT 7%)

Computer PC

ราคาปกติ ฿ 84,103.00
ราคา Ezy ฿ 69,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 37,374.00
ราคา Ezy ฿ 35,450.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 42,047.00
ราคา Ezy ฿ 39,880.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 15,411.00
ราคา Ezy ฿ 14,780.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,673.00
ราคา Ezy ฿ 13,300.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,804.00
ราคา Ezy ฿ 11,240.00
(Excluding VAT 7%)

Notebook

ราคาปกติ ฿ 26,159.00
ราคา Ezy ฿ 25,080.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 33,925.00
ราคา Ezy ฿ 31,450.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,206.00
ราคา Ezy ฿ 10,690.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 37,374.00
ราคา Ezy ฿ 35,840.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 30,832.00
ราคา Ezy ฿ 29,250.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 37,374.00
ราคา Ezy ฿ 35,450.00
(Excluding VAT 7%)

All in One PC

ราคาปกติ ฿ 15,421.00
ราคา Ezy ฿ 14,440.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 42,047.00
ราคา Ezy ฿ 39,020.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,206.00
ราคา Ezy ฿ 12,890.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,206.00
ราคา Ezy ฿ 10,630.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 23,364.00
ราคา Ezy ฿ 21,140.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 15,879.00
ราคา Ezy ฿ 15,060.00
(Excluding VAT 7%)

Monitor

ราคาปกติ ฿ 18,598.00
ราคา Ezy ฿ 16,530.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 2,790.00
ราคา Ezy ฿ 2,600.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,598.00
ราคา Ezy ฿ 5,020.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 34,486.00
ราคา Ezy ฿ 31,960.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 36,822.00
ราคา Ezy ฿ 34,030.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 13,364.00
ราคา Ezy ฿ 12,640.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 3,692.00
ราคา Ezy ฿ 3,400.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 3,542.00
ราคา Ezy ฿ 3,230.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 12,056.00
ราคา Ezy ฿ 10,720.00
(Excluding VAT 7%)

UPS

ราคาปกติ ฿ 25,140.00
ราคา Ezy ฿ 23,890.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 13,000.00
ราคา Ezy ฿ 11,580.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 217,664.00
ราคา Ezy ฿ 142,110.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 225,701.00
ราคา Ezy ฿ 147,370.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 249,813.00
ราคา Ezy ฿ 163,160.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 0.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 1,650.00
ราคา Ezy ฿ 1,450.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 1,860.00
ราคา Ezy ฿ 1,560.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 0.00
ราคา Ezy ฿ 20,000.00
(Excluding VAT 7%)

Workstation

ราคาปกติ ฿ 115,879.00
ราคา Ezy ฿ 107,520.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 61,682.00
ราคา Ezy ฿ 57,530.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 70,935.00
ราคา Ezy ฿ 65,980.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 45,794.00
ราคา Ezy ฿ 42,580.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 98,131.00
ราคา Ezy ฿ 89,700.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 51,393.00
ราคา Ezy ฿ 47,690.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 48,589.00
ราคา Ezy ฿ 45,100.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 43,916.00
ราคา Ezy ฿ 40,750.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 43,916.00
ราคา Ezy ฿ 40,750.00
(Excluding VAT 7%)

Projector

ราคาปกติ ฿ 15,794.00
ราคา Ezy ฿ 14,640.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 19,533.00
ราคา Ezy ฿ 18,150.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 15,900.00
ราคา Ezy ฿ 10,550.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 31,682.00
ราคา Ezy ฿ 19,590.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,729.00
ราคา Ezy ฿ 15,870.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,729.00
ราคา Ezy ฿ 14,640.00
(Excluding VAT 7%)

Printer Inkjet

ราคาปกติ ฿ 5,598.00
ราคา Ezy ฿ 5,060.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 7,467.00
ราคา Ezy ฿ 6,780.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,944.00
ราคา Ezy ฿ 13,560.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,813.00
ราคา Ezy ฿ 15,260.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 126,168.00
ราคา Ezy ฿ 111,040.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 88,785.00
ราคา Ezy ฿ 77,840.00
(Excluding VAT 7%)

Scanner

ราคาปกติ ฿ 25,654.00
ราคา Ezy ฿ 23,940.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 33,271.00
ราคา Ezy ฿ 31,350.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 35,800.00
ราคา Ezy ฿ 28,100.00
(Excluding VAT 7%)

Laser Color

ราคาปกติ ฿ 144,860.00
ราคา Ezy ฿ 134,740.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 32,710.00
ราคา Ezy ฿ 29,270.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 20,551.00
ราคา Ezy ฿ 18,000.00
(Excluding VAT 7%)

Mono Laser

ราคาปกติ ฿ 3,262.00
ราคา Ezy ฿ 3,100.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 29,500.00
ราคา Ezy ฿ 27,950.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 47,000.00
ราคา Ezy ฿ 45,950.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 17,664.00
ราคา Ezy ฿ 16,500.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 4,486.00
ราคา Ezy ฿ 4,170.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 4,950.00
ราคา Ezy ฿ 4,330.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 9,960.00
ราคา Ezy ฿ 8,740.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,019.00
ราคา Ezy ฿ 12,720.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,037.00
ราคา Ezy ฿ 4,680.00
(Excluding VAT 7%)

Multifunction Laser

ราคาปกติ ฿ 11,121.00
ราคา Ezy ฿ 9,250.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 33,551.00
ราคา Ezy ฿ 31,000.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 107,477.00
ราคา Ezy ฿ 96,160.00
(Excluding VAT 7%)

Office Automation

ราคาปกติ ฿ 97,589.00
ราคา Ezy ฿ 94,920.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 159,000.00
ราคา Ezy ฿ 154,600.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ Call
ราคาปกติ ฿ 12,540.00
ราคา Ezy ฿ 11,400.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 40,327.00
ราคา Ezy ฿ 40,320.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,465.00
ราคา Ezy ฿ 4,970.00
(Excluding VAT 7%)

Spare part

ราคาปกติ ฿ 3,800.00
ราคา Ezy ฿ 3,450.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 6,000.00
ราคา Ezy ฿ 5,680.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 6,200.00
ราคา Ezy ฿ 5,230.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 5,700.00
ราคา Ezy ฿ 5,510.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 6,500.00
ราคา Ezy ฿ 5,940.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 11,000.00
ราคา Ezy ฿ 10,100.00
(Excluding VAT 7%)

 

ราคาปกติ ฿ 33,925.00
ราคา Ezy ฿ 31,450.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,673.00
ราคา Ezy ฿ 13,300.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 3,692.00
ราคา Ezy ฿ 3,400.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 37,374.00
ราคา Ezy ฿ 35,840.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 14,393.00
ราคา Ezy ฿ 14,230.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 61,673.00
ราคา Ezy ฿ 57,230.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 30,832.00
ราคา Ezy ฿ 29,250.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 17,748.00
ราคา Ezy ฿ 17,020.00
(Excluding VAT 7%)
ราคาปกติ ฿ 16,729.00
ราคา Ezy ฿ 14,640.00
(Excluding VAT 7%)
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาและข้อมูล อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า
  ถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
  NetbookAcer PCAcer PrinterInkJet ProjectorAcer เครื่องทำลายเอกสาร
  NetbookAsus PCDell PrinterLaserJet ProjectorBenQ เครื่องเคลือบพลาสติกและเอกสาร
  NetbookDell PCHP PrinterDotmatrix ProjectorDell เครื่องเข้าเล่ม
  NetbookHP PCLenovo PrinterPlotter DesignJet ProjectorEpson เครื่องแสกนลายนิ้วมือ
  NetbookLenovo All-in-OneAcer PrinterInkJet All-in-One ProjectorSony แท่นตัดกระดาษ
  NetbookSamsung All-in-OneDell PrinterLaserJet All-in-One ProjectorSanyo เครื่องเจาะ
  NetbookToshiba All-in-OneHP PrinterColor LaserJet ProjectorPanasonic เครื่องเจาะรูขนาดใหญ่
  NotebookAcer All-in-OneLenovo PrinterColor LaserJet All-in-One ProjectorThoshiba กระดาษพิมพ์Inkjet
  NotebookAsus ProjectorView Sonic กระดาษพิมพ์Laser
  NotebookDell ProjectorGygar หมึกพิมพ์Inkjet
  NotebookHP Project Screen หมึกพิมพ์Laser
  NotebookLenovo Benefit Document 2000
  NotebookSamsung Windows 7
  NotebookToshiba Microsoft office 2007
  บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จำกัด
  HEAD OFFICE :
  เลขที่ 4/1 ซ.เรวดี 45 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  HOTLINE :099-320-1152 FAX : 02-5911900
  E-mail : natthawut@modernsave.com